Medlem i Håndverkerforeningenes Forum

Askim Håndverkerforening er nå blitt medlem av Håndverkerforeningenes Forum.
Pr. i dag teller den 19 håndverkerforeninger fra hele landet.

Håndverkerforeningene har behov for en arena hvor man kan utveksle erfaringer.
De to viktigste saker som de jobber med nå er innføring av ROT-fradrag og fagutdanning/lærlingsituasjonen.
Tror at dette kan være interessant for de fleste av oss.
Dette er ikke en konkurrent til bransjeorganisasjonene, men et supplement.

 

Foreningens første kvinnelige leder

På årsmøtet 19. februar fikk Askim Håndverkerforening sin første kvinnelig leder – Birgitte Schjødt Burkal. Hun er mester i Kjole – og draktsyerfaget og jobber til daglig i eksamenssekretariatet for Folkeuniversitetets Mesterfagskolen i Oslo. Har i  mange år jobbet for Folkeuniversitetet i Askim, hvor mesterkurs var et populært tilbud. Vil jobbe for å få mesterkursene tilbake til Askim, og for å få nye  medlemmer til foreningen. Medlemsmøter med faglig innhold, bedriftsbesøk………..Har mange ideer, og så får vi se hvor langt vi kommer.

Med seg i styret har hun:

Anders Westgaard – Rørleggermester

Mette Nybraaten – Urmakermester

Tore D Carlsen – Anleggsgartnermester

Frank Johansen – Anleggsgartnermester

Ola Frøshaug – Bilmekaniker, tunge kjøretøy (Varamedlem)

Sverre Skansen – Tømrermester (Varamedlem)

 

 

TILBAKE