Foreningens første kvinnelige leder

På årsmøtet 19. februar fikk Askim Håndverkerforening sin første kvinnelig leder – Birgitte Schjødt Burkal. Hun er mester i Kjole – og draktsyerfaget og jobber til daglig i eksamenssekretariatet for Folkeuniversitetets Mesterfagskolen i Oslo. Har i  mange år jobbet for Folkeuniversitetet i Askim, hvor mesterkurs var et populært tilbud. Vil jobbe for å få mesterkursene tilbake til Askim, og for å få nye  medlemmer til foreningen. Medlemsmøter med faglig innhold, bedriftsbesøk………..Har mange ideer, og så får vi se hvor langt vi kommer.

Med seg i styret har hun:

Anders Westgaard – Rørleggermester

Mette Nybraaten – Urmakermester

Tore D Carlsen – Anleggsgartnermester

Frank Johansen – Anleggsgartnermester

Ola Frøshaug – Bilmekaniker, tunge kjøretøy (Varamedlem)

Sverre Skansen – Tømrermester (Varamedlem)

 

 

Hvem eradmin

Du må oppdatere din biografiRediger din profil

TILBAKE