Medlem i Håndverkerforeningenes Forum

Askim Håndverkerforening er nå blitt medlem av Håndverkerforeningenes Forum.
Pr. i dag teller den 19 håndverkerforeninger fra hele landet.

Håndverkerforeningene har behov for en arena hvor man kan utveksle erfaringer.
De to viktigste saker som de jobber med nå er innføring av ROT-fradrag og fagutdanning/lærlingsituasjonen.
Tror at dette kan være interessant for de fleste av oss.
Dette er ikke en konkurrent til bransjeorganisasjonene, men et supplement.

 

Hvem eradmin

Du må oppdatere din biografiRediger din profil

TILBAKE