Overrekkelse av Mesterbrev i Askim

Askim Håndverkerforening ønsker å komme i kontakt med nye Mestrene fra distriktet.

Lørdag 12. november er en viktig dag for de som har fullført sin fagutdanning og Mesterutdanning.

Er du en av de nye Mestrene? Ta kontakt med  oss og vi bestiller Mesterdiplomet, og fakturer deg senere.

Det blir en høytidelig seremoni med røtter tilbake fra middelalderen.

 

Hvem eradmin

Du må oppdatere din biografiRediger din profil

TILBAKE