blomsterdekoratør1

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav tre år består av opplæring i bedrift:

Videregående trinn 1 (Vg1): teknikk og industriell produksjon eller
Videregående trinn 1 (VG1): Elektro
Tre år opplæring i bedrift: låsesmedfaget
Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev.

Utdanning.no, Låsesmed
TILBAKE