Hairdressing

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

Videregående trinn 1 (Vg1): bygg- og anleggsteknikk
Videregående trinn 2 (Vg2): byggteknikk
Toårig opplæring i bedrift: murerfaget
Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev.

Utdanning.no, Murer
TILBAKE