urmaker1

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

Videregående trinn 1 (Vg1): design og håndverk, elektrofag eller teknikk og industriell produksjon
Videregående trinn 2 (Vg2): ur- og instrumentmaker
To år opplæring i bedrift: urmakerfaget
Vg2 ur- og instrumentlinjen er landslinje ved Kongsberg videregående skole.

Fullført og bestått opplæring fører frem til svennebrev.

Utdanning.no, Urmaker
TILBAKE